Eesti korstnapühkijate koda

Eesti Korstnapühkijate Koja liikmeteks on korstnapühkijad ning pottsepad.

Ühingu eesmärkideks on hoolitseda oma liikmete majanduslike ja õiguslike huvide eest, tõsta täiendõppe kaudu korstnapühkijate kutsemeisterlikkuse ja tööohutuse taset, osaleda korstnapühkimist ja tuleohutust puudutava seadusandluse väljatöötamises ning teha tuleohutusalast ennetustööd.

koja liikmete kaudu saab tellida kõiki korstnapühkimisteenuseid

Koja liikmed pakuvad teenuseid tuleohutuse tagamiseks ja energiatõhususe suurendamiseks. Kvalifitseeritud spetsialistid tagavad kvaliteetse teenuse alates korstnapühkimisest kuni tuleohutusalase nõustamiseni.

MTÜ Eesti korstnapühkijate koda

Pärnu mnt 327B

Tallinn, 11612

Reg. nr. 80223062

info@korsten.ee

premium bootstrap themes
Stand with Ukraine now!