MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda on mittetulunduslik valitsusväline ühing, mis on asutatud 14. mail 2005.

Ühingu liikmeteks on korstnapühkijad ning tuleohutuse ja kütteseadmete puhastamisega tegelevad isikud ja organisatsioonid.

Ühingu eesmärkideks on hoolitseda oma liikmete majanduslike ja õiguslike huvide eest, tõsta täiendõppe kaudu korstnapühkijate kutsemeisterlikkuse ja tööohutuse taset, osaleda korstnapühkimist ja tuleohutust puudutava seadusandluse väljatöötamises ning teha tuleohutusalast ennetustööd.

Käesolevalt lehelt leiate Eesti Korstnapühkijate Koja liikmetest korstnapühkijate kontaktid, infot ühingu tegemistest ning materjale  tuleohutuse ja  kütteseadmete kasutamise kohta.

MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koja kontaktandmed.

Liikmeks saamine ja liikmemaks

MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koja liikmemaks on 100 eurot aastas. Liikmeks soovijal tuleb koja vanemate kogule esitada avaldus.

Liikmete nimekiri

Koja liikmeskond koosneb au- ja tegevliikmetest.

Põhikiri

Mittetulundusühingu “Eesti Korstnapühkijate Koda” põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 14. mail 2005.
Asutajad: Madis Mäe, Leo Kalme, Tiit Mäekivi, Meelis Talvik, Juhan Räni, Tiit Tambi, Aivar Needo, Meelis Malk, Raulis Romanovski, Jaak Laanisto.

Sümboolika

Eetikakoodeks

Eesti Korstnapühkijate Koja liikmetele kehtib eetikakoodeks.


Koda mäletab

Eesti Korstnapühkijate Koda peab heaga meeles

asutajaliiget Leo Kalme’t
auliiget Jaan Pilliroog’i
asutajaliiget Tiit Tambi’t
ühingu liiget Peep Pintmann’i
ühingu liiget Jaan Vardjas’t.