MTÜ ekk 2023. majandusaasta aruande kinnitamine

Info aruande kohta on kättesaadav koja listis.

Küsimused

Küsimuste korral palun pöörduge koja juhatuse poole aadressil juhatus@korsten.ee