MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koja liikmemaks on 100 eurot aastas.

Koja liikmeks astumisel on sisseastumismaks 32 eurot. Täieõiguslik liikmestaatus antakse sisseastumismaksu ja jooksva aasta liikmemaksu tasumise järel.

Liikmemaks tuleb tasuda ühingu pangaarvele hiljemalt jooksva aasta 5. jaanuariks. Maksekorraldusel tuleb selgitusse lisaks arve numbrile kirjutada isiku nimi, kelle eest liikmemaksu tasutakse.

Liikmemaksu tähtaegselt tasumata jätmisel on koja juhatusel õigus kohustused täitmata jätnud liige ühingust välja arvata.


MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koja liikmeks soovijal tuleb koja vanemate kogu aadressile info@korsten.ee esitada avaldus, mille saab alla laadida siit.
Vanemate kogu vaatab sooviavalduse läbi ja teavitab liikmekandidaati oma otsusest.

Seejärel tuleb raamatupidaja poolt saadetava arve alusel tasuda sisseastumismaks 32€ ja jooksva aasta liikmemaks 100€.

Koja tegevliikmeteks võivad olla kutsetunnistust omavad korstnapühkijad ja pottsepad.

Koja põhikirjaga saab tutvuda siin.

Liikmemaksuarvete kohta käivate küsimuste korral võib pöörduda koja raamatupidaja poole aadressil raamatupidaja@korsten.ee.

Rekvisiidid:
MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda

Arveldusarve: Swedbank EE322200221028437159
Reg. nr. 80223062